Quy tắc: Cập nhật lần cuối 10/07/2023

5vn.app sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất bằng cách ghi nhớ sự lựa chọn và lần truy cập lặp lại của bạn. Khi bạn tiếp tục sử dụng 5vn.app, 5vn.app coi như bạn đã chấp nhận việc sử dụng cookie. 5vn.app sử dụng cookie với mục đích cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn, phân tích việc sử dụng 5vn.app và cung cấp các dịch vụ cá nhân hóa. Nếu bạn không muốn 5vn.app sử dụng cookie khi bạn sử dụng trang web này, bạn có thể thay đổi cài đặt cookie trong trình duyệt của mình. Tuy nhiên, nếu bạn vô hiệu hóa một số cookie, có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm trang web và dịch vụ mà 5vn.app có thể cung cấp trong trường hợp xấu nhất bạn sẽ không được phép truy cập dịch vụ.
5vn.app tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Khi bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào 5vn.app, 5vn.app cam kết không cung cấp bất kỳ thông tin vào của bạn cho bên thứ ba khi không có sự đồng ý của bạn. 5vn.app không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không bảo mật mật khẩu và tài khoản đăng nhập của mình. Việc bạn sử dụng mật khẩu và tài khoản đăng nhập hoàn toàn trách nhiệm của bạn. Nếu bạn sử dụng trang web này, bạn chấp nhận rằng bạn sẽ không sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích nào là bất hợp pháp hoặc bị cấm theo các quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. 5vn.app có quyền ngừng cung cấp dịch vụ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, cho bất kỳ tài khoản nào vi phạm các quy định pháp luật, hoạt động tổn hại/spam 5vn.app.