Vui lòng bấm vào đây để tiếp tục

  • Bước 1: Sau khi bấm vào "tiếp tục" bạn sẽ được chuyển đến trang quảng cáo.
  • Bước 2: Nội dung thuộc về 5VN hoặc do 5VN kiểm duyệt.
  • Bước 3: Cam kết không quảng cáo popup, không quảng cáo bẩn, không gây khó chịu.
  • Bước 4: 5VN thực hiện quảng cáo để duy trì ngân sách phục vụ chương trình miễn phí. Xin trân trọng cảm ơn!
  • Bước 5: Kéo xuống cuối trang quảng cáo để lấy link drive của file.
  • Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ 5VN.

Danh Sách File

ID FILE THỜI GIAN TẢI TRẠNG THÁI TẢI LINK DRIVE TÊN FILE
9033450 17:20:33 - 18-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_people-wearing-casual-clothes-vector-illustrations-set.zip
130367171 17:13:13 - 18-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_close-up-cute-baby-looking-up.jpg
30818686 16:58:01 - 18-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_abstract-lights-effect-background-purple-color-with-halftone-pattern.zip
44350131 16:33:32 - 18-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_floral-serenity-golden-ratio-composition-beautiful-white-room-with-gorgeous-furniture-bloo.jpg
34511233 16:25:33 - 18-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_college-students-vector-set.zip
224631372 16:20:23 - 18-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_collection-people-from-series.jpg
23189804 14:18:02 - 18-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_abstract-business-background-elegant-black-metallic.zip
5125292 14:11:37 - 18-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_grunge-american-flag.zip
1918953 13:47:28 - 18-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_abstract-metallic-texture-background.zip
217323801 13:34:18 - 18-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_modern-dark-blue-overlapping-dimension-line-bar-design-background-generative-ai.jpg
231576672 10:52:14 - 18-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_cartoon-retro-groovy-school-pencil-character.zip
25703208 10:50:00 - 18-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_adventure-travel-dream-vacation-tours-social-media-instagram-facebook-post-design-template.zip
143862612 10:30:07 - 18-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_psd-travel-tour-social-media-post-instagram-post-template.zip
12151048 10:27:25 - 18-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_drawn-spring-flower-collection.zip
6408819 09:40:30 - 18-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_modern-golden-abstract-background.zip
1268519 09:08:37 - 18-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_horizontal-banner-template-silver-platinum-metallic-background-with-seamless-geometric-pattern-elega.zip
2020437 08:54:07 - 18-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_art-deco-seamless-pattern.zip
187634706 20:01:45 - 17-07-2024 Đang chờ tải Tải file Freepik từ Drive
41934633 19:58:52 - 17-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_round-wooden-table-with-four-legs-wooden-top.jpg
32834363 16:45:44 - 17-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_boy-entertainment-prison-concept.jpg
133040443 16:44:09 - 17-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_low-angle-view-telephone-booth.jpg
26699312 16:41:52 - 17-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_vintage-tv-set-isolated-retro-television-old-vintage-red-television-retro-technology-ancient-tv-concept.jpg
31099433 16:29:28 - 17-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_kawaii-podium-display-with-rainbow-signcute-kawaii-colorful-podium-display-with-rainbow-cloud.zip
33227675 16:15:55 - 17-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_3d-display-podium-showing-kids-products-presentation-with-lovely-scene.zip
3644666 16:13:20 - 17-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_geometric-background.zip
37563126 11:36:35 - 17-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_wine-bottle-packaging-mockup-minimal.zip
7649455 10:21:24 - 17-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_envelope-psd-mockup.zip
33450933 10:06:15 - 17-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_visit-card-mock-up-with-green-plants.zip
18061738 10:00:21 - 17-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_classical-music-wind-instrument-saxophone-vector-illustration.zip
36242784 09:44:43 - 17-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_envelope-mockup.zip
58828821 09:40:39 - 17-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_background-abstract-color-wave-vector.zip
35148698 09:30:08 - 17-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_set-green-white-3d-object-cylinder-pedestal-podium-display-gradient-color-minimal-scene-showroom.zip
95433741 09:25:38 - 17-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_fresh-limes-both-whole-sliced-white-background.jpg
18706488 23:37:05 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_corporate-identity-envelope-mockup-psd-gradient-colors-tech-company.zip
174190846 23:19:13 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_white-box-with-white-box-it.jpg
9793807 22:50:32 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_food-gift-voucher-template.zip
4972421 22:43:41 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_gift-voucher-template.zip
17379279 18:17:40 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_red-retro-old-school-portable-mini-tv-set-blackboard-background.jpg
2650889 18:05:11 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_vintage-television-your-shop.jpg
120996116 18:00:25 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_retro-television-old-vintage-red-television-isolate-white-retro-technology-ancient-tv-concept.jpg
97210388 17:54:47 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_close-up-vintage-television-set-against-white-background.jpg
4656253 17:51:22 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_vintage-tv-isolated-blue-background.jpg
148835303 17:47:57 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_retro-television-set-wooden-table-with-blue-background-wall.jpg
40871292 17:09:55 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_chat-bot-ai-messenger-icon-logo-template-vector-illustration-design-modern-virtual-smart-assistant-c.zip
189465685 16:32:20 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_collection-wine-box-rectangular-shape-cardboard-material-medium-size-ra-creative-design-ideas.jpg
43579605 16:15:26 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_spa-beauty-vlogger-youtube-channel-video-thumbnail.zip
177049798 16:11:22 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_spa-beauty-center-banners-with-photo-modern-layout.zip
2455578 15:53:55 - 16-07-2024 Đang chờ tải Tải file Freepik từ Drive
15969404 15:43:46 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_camping-nature-beauty-waterfall-illustration.zip
33772534 15:43:16 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_3d-vector-money-explosion-square-composition-green-dollar-currency-floating-design-illustration.zip
77273405 14:46:47 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_morning-coffee-capsule-icon-simple-vector-espresso-cafe-pod-cup.zip
33637245 14:39:18 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_vector-coffee-beans-template-vector-icon-illustration.zip
9454552 14:29:30 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_set-labels-templates-with-different-texture-luxury-products.zip
67661258 14:28:15 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_illustration-swimming-life-buoy-ring-beach.zip
2869978 13:58:39 - 16-07-2024 Đã tải hoàn tất Tải file Freepik từ Drive downloaded_by_tool.vn_freepik_hand-drawn-ufo-abduction-concept.zip